25 June 2017

પ્યાસના શમણાં લઈને સૂતો તો ને જિંદગીએ અંજળની વારતા માંડી,મુકુલ દવે 'ચાતક'

પ્યાસના  શમણાં  લઈને  સૂતો  તો  ને  જિંદગીએ  અંજળની  વારતા  માંડી
જોઈ મારી પ્યાસની એ તીવ્રતા ને ખુદ દરિયાએ ખારા જળની વારતા માંડી

ખુદની   આ    જાતને   સુખી   કરવા   મેં    કેટલાયે   પથ્થરા   ફેંક્યાતા   ને
કેટલાં   એ   વૃક્ષના  ફળ  છેડાયા  ને  કૂંપળોએ  પણ  છળની  વારતા  માંડી

ને  ભટકતાં  મોહ  મદના એ  ટહુકામાં  કેટલાંયે  ઉન્માદમાં  મોરતો  પાળ્યાં
કેમ  કરી  પહોંચીશું  માધવનાય  દ્વારે , ત્યાં મીરાંએ શામળની વારતા માંડી

જે  તરસની  તીવ્રતા  આંબી  જઈને  પુષ્પએ  જળની  રાખી લાજ ને પળમાં
ત્યાં  અચાનક  એ  કળીનું  ફૂલ  થઈ  જવું ને ફૂલોએ ઝાકળની વારતા માંડી

આંખ તો  તરસાવતી  તારી  રહી  ને  ઉતર્યા  ઊંડે તો સાગરના ખારા પાણી
લાગણીઓની  નદી  રેડી  છતાં  આંખે  દરિયાની  હળાહળની  વારતા માંડી

મુકુલ દવે 'ચાતક'

15 June 2017

ખુદ-બ-ખુદ દીવાનગીમાં એને કજા ઉપર ક્યામતને સજાવી હશે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

ખુદ-બ-ખુદ દીવાનગીમાં  એને  કજા  ઉપર ક્યામતને સજાવી હશે
ને ઈબાદતથી મજાર પર કૈંક જન્મોથી સજદા અહીંયા નિભાવી હશે

કૈંક  સગડ  મુમતાજની દીવાનગીમાં તાજમહેલના પંથ સુધી ગયા
શાહજહાંએ   તો   સ્પર્શને   કંડારી  ને   રુહમાં  બંદગી  જગાવી  હશે

કેદના   પાષાણમાં   દીવાનગીના તો  શ્વાસો   આયના   થઇ   ગયા
ને  થવા  પાગલ  પ્રણયમાં  એક કામણ પથ્થરે ગાથા  સુણાવી હશે

જન્મના   કેવા   ઋણાનુંબંધ   જેમાં   લિપિ   ઉકેલાતી  નથી  એટલે
પથ્થર  મહીં  પુનમિલનના પ્યાસની એ લાગણીઓને તપાવી  હશે

આમ  ઝંખ્યા  કર્યું પ્રણયમાં કૈંક જન્મો અહનિૅશ કેવળ મિલન સુધી
શાહજહાંએ  ઇન્તજારના એ નશામાં તો કબર અહીંયા ચણાવી  હશે

મુકુલ દવે 'ચાતક'


1 June 2017

ફળિયે પગના પડઘા રહી જાય એ કણક્ણને શું કરું ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

ફળિયે  પગના  પડઘા  રહી  જાય  એ કણક્ણને શું કરું
રોજ પડઘાઈ વમળ જે વણી જાય એ આંગણને શું કરું

વાત મનમાં છે ને શબ્દ તો હોઠ ઉપર જ્યાં આવે નહીં
ને  છતાં મૌનમાં પણ ઢળી જાય એ  ડહાપણને શું  કરું

રોજ ઘરથી પગેરું રસ્તા ઉપર શમણાં વાગોળી નીકળે
રસ્તે  રસ્તે  રઝળીને  ફળી  જાય  એ  તારણને  શું  કરું

હું  નિરાકાર  થઈ  શૂન્યમાં  લીન  થાઉં  એ પડઘાય છે
કોઈ  આભાસ  આવી  સરી  જાય  એ  સ્મરણને શું  કરું

એમના   હાથ  ફેલાય  દીવાનગીમાં  મારા  ઘર   સુધી
ને  સગડ  ધારણાથી  વધી  જાય  એ  કામણને  શું કરું

શોધતો હોય 'ચાતક'  ભલે તું તરસ તારી એ પ્યાસમાં
એક  જે  ટીપું  આપી  શમી  જાય  એ  શ્રાવણને શું  કરું
મુકુલ દવે 'ચાતક'

25 May 2017

મેં આભમાં પંખી ઊડાડી પાંખના પારખાં કર્યા ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

મેં   આભમાં   પંખી   ઊડાડી    પાંખના   પારખાં    કર્યા
એમને    તો    નિશાન    ટાંકી    મેડલો    લાખના  કર્યા

ને    જીવવા    માટેય    શ્રદ્ધાના   ઘણા  દ્વાર  તો  ખૂલ્યાં
ઈશ્વરને   ખુદ   સાક્ષાત   કરવા   પૂતળા  જીવતાં  કર્યા

કરતો  દરિયાદીલી  લઇ   કરતાલ  બસ  હાથમાં  જ્યાં
સાંઈની  અલગારીમાં  દુઆઓએ   ઘરે   આવતાં  કર્યા

સહેલું  નથી  આ  ગહનતાથી ખુદને પોતાને  મળવાનું
સ્વને   ભૂંસીને   શિર   નમાવતાં  ઈશ્વરે  ચાંદલા   કર્યા

ને   ચાલ   વાદળની  ક્યારની   સૂર્ય   સંતાડવાની   છે
'ચાતક' જો વાદળની મથામણથી સભર વરસતાં  કર્યા

મુકુલ દવે 'ચાતક'

18 May 2017

શ્વાસનું એ મૌન છળવત થઇ ઠગાઈ જાય છે મુકુલ દવે 'ચાતક ',

શ્વાસનું  એ મૌન  છળવત થઇ ઠગાઈ જાય  છે
ને    ખભો   આપી   તું   કેવો  છેતરાઈ  જાય છે

સ્વપ્નની   જેમ   તું    તો   સાવ  ભૂલાઈ  ગયો
આમ    બીજાનો   ચ્હેરો    ચીતરાઈ   જાય   છે

પથ્થરના     ઈશ્વર     અંતે     તરાસ્યાં    ઘણા
કાચના   ઘરમાંય  શ્વાસો  ઓળખાઈ   જાય  છે

આયના  ને   શું   સૂઝ્યું   આજ   વર્ષો  બાદ  કે
બિંબ   આવીને   ચ્હેરાને   અંતરાઈ    જાય   છે

આજ 'ચાતક' જળનું સગપણ ના તૂટે એ કારણે
હર  તરસતાં  જીવમાં વાદળ  છવાઈ  જાય  છે
મુકુલ દવે 'ચાતક '