21 June 2012

દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક

 
દિલ  ની  વાત  છે  દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,
આજ રીતે  દિલ  ને  તમારું  ગણો  તો   સારૂ ,
વાત બહાર નીકળે એટલે વતેસર થઈ જાય ,
નગરમાં ફરીને આવે એટલે વંઠેલ થઈ જાય .
ચાતક

6 comments:

 1. megha liked chatak Dev.'s blog post દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક.
  yesterday

  ReplyDelete
 2. Amit Master liked chatak Dev.'s blog post દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક.
  yesterday

  ReplyDelete
 3. P. K. Davda liked chatak Dev.'s blog post દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક.
  22 hours ago

  ReplyDelete
 4. Deepa Sevak liked chatak Dev.'s blog post દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક.
  21 hours ago

  ReplyDelete
 5. prashant s.gosai liked chatak Dev.'s blog post દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક.
  19 hours ago

  ReplyDelete
 6. Vikram Soni liked chatak Dev.'s blog post દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક.
  56 minutes ago

  ReplyDelete