27 September 2013

ફકીર માટે દયા હશે દવાની દુઆ આપમેળે બની જશે ,ચાતક


ફકીરની   દુઆ   હશે   દવાની   દુઆ  આપમેળે   બની  જશે ,
પયગમ્બર ઉતરશે ઘર તેનું ધરતી મહીં આપમેળે બની જશે ,
 
 
મૃગજળ  રેતીને   તરસની   ત્રીવતા   થી   લાત  મારી  જોજે ,
ઝાંઝવાનું  ધગધગતું રણ  વહેતી  નદી આપમેળે  બની જશે ,
 
 
ઝૂરતી    સૂકી  નદી  મહીં   ઈબાદત   થી   નાવ   મૂકી   જોજે ,
સાગર  પ્રણયમાં  નદી મહીં  ભળી નદી આપમેળે  બની  જશે ,
 
 
ઝેર     પીવાનો   હક્ક   શંકરને  છે   ભટકીશ   નહીં   "ચાતક ",
તું  ધુણીધખાવી જળ પી  લે ગંગાજળ  આપમેળે બ ની  જશે 
 
ચાતક  
 
 

No comments:

Post a comment