Showing posts from October, 2013Show All
કોઈ કહે પથ્થરના પગથીયા બનાવી મંઝીલ સુધી જવાય છે ,
પોકળ વાંસને વીંધયાના દર્દ ને  જઈ પૂછો,ચાતક
Load More That is All