Showing posts from November, 2014Show All
સિક્કો ઊછાળીશ તો વહેવાર ,નહીં તો તને બદલાતા મળશે ,મુકુલ દવે "ચાતક'
ઘા ભલે કર્યા નાસૂરને પંપાવ્યાનો શું અર્થ ,મુકુલ દવે "ચાતક "
તારા સર્જનમાં સર્જનહાર પીડા કેમ છે ,ચાતક
પથ્થરને યુગોનો ઈતિહાસ મનખામાં રહે છે ,ચાતક