Showing posts from March, 2015Show All
હોઠની તરસે માછલી બની જળમાં તરવર્યા કરે મુકુલ દવે "ચાતક" ,
એ છુપાવે ઘરોબો છતાં મૌનના જઝબાત લઇ નીકળ્યા મુકુલ દવે "ચાતક"
 શતરંજના દાવ ને ચાલના મ્હોરા પ્હેરી જીવન ને આ રીતે જાગવું પડતું હશે ,"ચાતક" મુકુલ દવે