ટોળેવળે છે કૂવાના કાંઠે છતાં લોકો સતત તરસ્યાં બેશુમાર મળ્યા,મુકુલ દવે 'ચાતક'

ટોળેવળે  છે   કૂવાના  કાંઠે  છતાં   લોકો  સતત  તરસ્યાં  બેશુમાર   મળ્યા
મંદિર ને  મસ્જિદ, દેવળો કાયમ  તપાસ્યાં ત્યાં  પણ ખુદા નિરાધાર  મળ્યા
જ્યાં આખરે મૃગજળ ને જોઈને તરસ મારી વધી ગઈ,ઝાંઝવા ખુદ તરસ્યાં
હરપળ  સમંદર  ગટગટાવે   છે નદીઓને , કિન્તુ  પ્યાસા  લગાતાર  મળ્યા

મુકુલ દવે 'ચાતક'Post a comment

0 Comments