Showing posts from February, 2020Show All
હું જયારે પણ બસ તમારા ધ્યાનમાં હોઉં છું મુકુલ દવે 'ચાતક',
હું બોલું કે તું બોલે તોયે ઘણું બોલાય છે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'
રેશમી ઘનઘોર જુલ્ફોને ઝટકો તો ખરા ,મુકુલ દવે 'ચાતક'
તું મારા હૃદયના દીવાને પણ ઈશ્વર થવા દે,મુકુલ દવે 'ચાતક'