Showing posts from May, 2020Show All
એ ઝરુખા પર ઉભી ઉભી જ આંસુ પી જાય છે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'
આંગળી તારી પકડવામાં સાચો એ જીર્ણોદ્વાર છે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'
ચાલ બ્હેરા,અંધ ને મૂંગા એ વાનર જેવું જીવી લઈએ ,મુકુલ દવે 'ચાતક '
આજ બેઉ આંખની વચ્ચે મદિરાની આપ લે થઈ છે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'